فرم استخدام

نام و نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

نام پدر*
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه
Invalid Input

کد ملی*
ورودی نامعتبر

محل تولد
ورودی نامعتبر

تعداد فرزندان
Invalid Input

وضعیت نظام وظیفه*
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی*
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل*
ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی*
ورودی نامعتبر

جنسیت*
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد:*
/ / ورودی نامعتبر

ایمیل
ورودی نامعتبر

عنوان شغلی مورد تقاضا*
ورودی نامعتبر

امکان انجام ماموریت خارج از شهر*
ورودی نامعتبر

وسیله نقلیه شخصی*
ورودی نامعتبر

حداقل حقوق درخواستی(تومان)*

مبلغ فقط به صورت عدد وارد شود

تلفن ثابت*
ورودی نامعتبر

تلفن همراه*
ورودی نامعتبر

وضعیت بیمه
Invalid Input

در صورتی که مهارت یا توانایی خاصی دارید بنویسید.*
ورودی نامعتبر

در صورت داشتن سابقه کار،نوع کار قبلی و آدرس و تلفن محل کار قبلی خود را دقیقا شرح دهید*
ورودی نامعتبر

آدرس دقیق منزل*
ورودی نامعتبر

اسکن تصویر
ورودی نامعتبر

اسکن تصویر با حجم حداکثر 200 کیلو بایت باشد واندازه ی آن 4*3 پرسنلی

کد امنیتی*
کد امنیتی
  جدیدورودی نامعتبر