سایر

منقل های کبابی و سیخ کباب
2- لوله و اتصالات بخاری و آبگرم کن
3- پیمانه های نفتی(لیتر) و قیف