تولید انواع دریچه تنظیم هوا | دریچه زیر فنکوئل | دریچه زیر فن کوئل | دمپر بین کانال | فروش دریچه کولر پلاستیک | تولید دریچه کولر تهران

دمپر

شرکت کیمیا صنعت تولیدکننده دمپر بین کانال در اصفهان میباشد.

 

نام محصول:دریچه دمپر کیمیا صنعت کد محصول:006

نام محصول:دریچه دمپر کیمیا صنعت کد محصول:006

نام محصول:دریچه دمپر کیمیا صنعت کد محصول:006

نام محصول:دریچه دمپر کیمیا صنعت کد محصول:006