دریچه های گرد

الف- دریچه سقفی گرد تخت

ب- دریچه سقفی گرد برجسته

ج- دریچه گرد زنبوری

د- دریچه گرد بلندگوئی

ه- دریچه گرد خطی

و- دریچه مشبک گرد

ی- جت نازل

س- دریچه سونایی

 

ساخت اینگونه دریچه های گرد  از جنس آلومینیوم یا پلاستیک می باشد

 

مواردمصرف:

محیط های صنعتی- ورزشگاه ها- تالارها

محل نصب درداخل سقف- دیوار یا کانالهای باز

قابلیت ها:

دریچه گردسقفی ازشدت جریان هوای خروجی کاسته وهوا رابا جریان ملایم تری به فضای داخلی محیط پرتاب می کند 

ساخته شده ازجنس آلومینیوم

ارتفاع پرتاب تا23 متر(جت نازل)

پخش هوا بصورت متمرکز باقابلیت تنظیم درتمامی جهات

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه گرد کیمیا صنعت کد محصول:011