تولید انواع دریچه تنظیم هوا | دریچه زیر فنکوئل | دریچه زیر فن کوئل | دمپر بین کانال | تولید دریچه هوای رفت | تولید دریچه هوای برگشت

دریچه پادری

انواع دریچه های پادری

الف- دریچه های پادری از جنس آهن

ب- دریچه های پادری دو قابه از جنس آلومینیوم

 

موارد مصرف:

جهت نصب روی درب های ورودی ساختمانی، بیمارستان ها، ادارات و مکان های عمومی

 

قابلیت ها:

انتقال هوا بین دو طرف درب – جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل اتاق در مکان های عمومی

 

انواع دریچه های پادری تولید شده توسط شرکت کیمیا صنعت اصفهان

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004