تولید انواع دریچه تنظیم هوا | دریچه زیر فنکوئل | دریچه زیر فن کوئل | دمپر بین کانال | تولید دریچه هوای رفت | تولید دریچه هوای برگشت

دریچه طرح چوب مطلب ویژه

انواع دریچه طرح چوب

الف- دریچه کولر طرح چوب
ب- دریچه پادری طرح چوب

 

موارد مصرف دریچه های کولر طرح چوب:

دریچه های طرح چوب برای استفاده در مکان هایی جهت همخوانی رنگ بندی دریچه با محیط اطراف استفاده می شوند.

 

انواع دریچه های طرح چوب ارائه شده توسط شرکت کیمیا صنعت اصفهان

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003