تولید انواع دریچه تنظیم هوا | دریچه زیر فنکوئل | دریچه زیر فن کوئل | دمپر بین کانال | تولید دریچه هوای رفت | تولید دریچه هوای برگشت

دریچه خطی مطلب ویژه

الف- دریچه خطی صاف یا90 درجه

ب- دریچه خطی 45 درجه

ج- دریچه ها ی خطی 30درجه

د- دریچه ها ی خطی 15درجه

موارد مصرف:
انواع ساختمان های تجاری واداری ومحل های لوکس
ارتفاع سقف تا 5متر
محل نصب درداخل دیوار ویا پیشانی سقف کاذب ویا در سقف

قابلیت ها:
پخش هوا به صورت مستقیم
ساخت به صورت یک طرفه یا دو طرفه یا سه طرفه
امکان استفاده ازدمپرجهت هوادهی ازجنس آلومینیوم وآهن استنلس استیل
مناسب برای توزیع هوای خروجی از فن کوئل ها

12 Copy