دریچه بازدید

الف- دریچه بازدید جهت دسترسی به تاسیسات وشیرآلات از جنس آلومینیوم و پلاستیک
ب- دریچه شوت زباله از جنس آهن و آلومینیوم

موارد مصرف:
دریچه شوت زباله:درکلیه مکان هایی که نیازبه دسترسی به کانال شوت زباله برای تخلیه زباله ها می باشد
دریچه بازدید:جهت دسترسی به فنکوئل یا شیرالات ساختمانی

قابلیت ها:
نوار هوابند برای درزگیری کامل ساخته شده ازجنس آهن- آلومینیوم-استنلس استیل

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011

نام محصول:دریچه بازدید کیمیا صنعت کد محصول:011