نمایندگی های داخلی

           

استان

شهرستان

نوع محصول 

نوع نمایندگی

نام نماینده

اطلاعات تماس

اصفهان

اصفهان

آهنی-آلومینیومی-پلاستیکی

انحصاری  آقای رجائی

09387741900

خراسان رضوی 

مشهد

آهنی

نماینده

آقای علی لرد

09224757833 

سیستان و بلوچستان

زاهدان

آهنی-پلاستیکی

 انحصاری آقای میر

09221027411

کردستان

مریوان

آهنی-پلاستیکی

 انحصاری آقای امینی

09221027411

لرستان

کلیه شهرستان ها

آهنی-پلاستیکی

انحصاری آقای نیک نژاد

09221027411

یزد

یزد

آهنی-آلومینیومی

انحصاری آقای عسگری 09205464220

کرمان 

سیرجان 

آهنی-پلاستیکی  نماینده  آقای صیادی 

09221027411

مرکزی

ساوه

آهنی-پلاستیکی-آلومینیوم نماینده آقای امیری

09221027411

کردستان

سقز

آهنی-پلاستیکی نماینده آقای پرویزی

09221027411

سمنان

شاهرود

آهنی-پلاستیکی- آلومینیوم نماینده آقای شاهسوار 09224757833

کرمان

زرند-بافت-بم-جیرفت-راور-کوهبنان

آهنی-پلاستیکی نماینده آقای عسکری

09221027411

همدان

همدان

آلومینیوم نماینده آقای استخری

09221027411

فارس

شیراز

آهنی-پلاستیکی-آلومینیوم نماینده آقای پورابراهیم

09221027411

 

 

           

نمایندگی های خارجی   

           

کشور

منطقه

نوع محصول

نوع نمایندگی

نام نماینده

اطلاعات تماس

 عراق

سلیمانیه 

آهنی-پلاستیکی

عاملیت فروش  کاک شورش 00964-7701524628

 عراق

اربیل آهنی-پلاستیکی عاملیت فروش  کاک مسعود  00964-7504703751

افغانستان

کابل آهنی-پلاستیکی عاملیت فروش عبدالرحیم فضلی -