نمایندگی های داخلی

           
استان
شهرستان
نوع محصول 
نوع نمایندگی
نام نماینده
اطلاعات تماس

اصفهان

اصفهان

آهنی-آلومینیومی-پلاستیکی

انحصاری  آقای رجائی

09387741900-03132662354

خراسان رضوی 

کلیه شهرستان های خراسان رضوی

آهنی

انحصاری  آقای لر

09335547454-05138540033

سمنان

شاهرود

آهنی-پلاستیکی

 انحصاری آقای ملاحسنی

09354562019-02332227186

سیستان و بلوچستان

زاهدان

آهنی-پلاستیکی

 انحصاری آقای میر

09151499110-05433445043

فارس

شیراز

آهنی

 عاملیت فروش آقای فیجانی

09177881249

کردستان

مریوان

آهنی-پلاستیکی

 انحصاری آقای امینی

09188754300-08734530574

لرستان

کلیه شهرستان ها

آهنی-پلاستیکی

انحصاری آقای نیک نژاد

09161623649

یزد

یزد

آهنی-آلومینیومی

انحصاری آقای عسگری

09132516508-538220175

کرمان 

سیرجان 

آهنی-پلاستیکی  نماینده  آقای صیادی 

09131454899-03442265359

 

 

           

نمایندگی های خارجی    

           
کشور
منطقه
نوع محصول
نوع نمایندگی
نام نماینده
اطلاعات تماس

 عراق

سلیمانیه 

آهنی-پلاستیکی

عاملیت فروش  کاک شورش 00964-7701524628

 عراق

اربیل آهنی-پلاستیکی عاملیت فروش  کاک مسعود  00964-7504703751

افغانستان

کابل آهنی-پلاستیکی عاملیت فروش عبدالرحیم فضلی -