شرایط اخذ نمایندگی دریچه سازی کیمیا صنعت

1-     نداشتن سوء سابقه و داشتن حسن شهرت در کار مربوطه

2-     عدم اعتیاد به مواد مخدر

3-     دارا بودن حداقل 20 سال و حداکثر 60 سال سن

4-     داشتن سابقه در یکی از سه شغل دریچه فروشی، کانال سازی و تاسیسات

5-     دارا بودن مغازه حداقل 25 متر در محل و معبر مناسب در شهرستان مربوطه با دهانه حداقل سه متر (ملکی یا اجاره ای)

6-     توانایی تهیه انبار حداقل 50 متر ترجیحا نزدیک به مغازه (ملکی یا اجاره ای)

7-     توانایی تامین وثیقه های لازم جهت ضمانت نمایندگی به شرح یکی از موارد زیر:

الف) وثیقه ی ملکی: نماینده بتواند ملکی متعلق به خود یا غیر خود به ارزش حداقل 50/000/000 تومان الی 120/000/000 تومان (بسته به شهرستان مورد تقاضا)یا یک و نیم برابر مبلغ تعهد شده را در رهن شرکت قرار دهد.

ب) ارائه ضمانتنامه بانکی: در صورتی که امکان مورد الف برای نماینده امکان پذیر نباشد، نماینده می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی به ارزش حداقل 50/000/000 تومان الی 120/000/000 تومان (بسته به شهرستان مورد تقاضا) یا یک ودو دهم برابر مبلغ تعهد شده ضمانت مورد نظر را تامین کند.

ج) ارائه سفته: در صورتی که امکان مورد اول و دوم برای نماینده فراهم نباشد میتوان با تهیه سفته و تعهد 2 نفر کارمند رسمی دولت یا تعهد 2 نفر کاسب معتبر با جواز کسب معتبر به مبلغ 60/000/000 الی 130/000/000 تومان (بسته به شهرستان مورد تقاضا) به اضافه یک فقره چک بین 3 تا 30 میلیون تومان ضمانت مورد نظر شرکت را تامین کرد.

8-     مدت زمان قرارداد نمایندگی برای بار اول به صورت 6 ماهه آزمایشی و پس از آن دوره های 2 ساله و قابل تمدید می باشد.

9-     تعهد مبلغی به عنوان خرید سالانه از شرکت

تعهدات نماینده:

1-     نماینده حق فروش محصولات مشابه شرکت های دیگر را ندارد.

2-     نماینده موظف به همکاری با شرکت در همه ی جهات خصوصا قیمت گذاری ها خواهد بود.

3-     نماینده موظف به پرداخت مطالبات طبق شرایط درج شده در قرارداد خواهد بود.

4-     نماینده موظف به خرید منظم و تعهد شده طبق برنامه می باشد.

تعهدات شرکت:

1-     سقف اعطای نمایندگی در شهرستان ها 1 نماینده، کلان شهرها 2 نماینده و تهران بزرگ 5 نماینده خواهد بود و شرکت متعهد می گردد تا حد توان مشتریان شهرها و شهرهای بدون نمایندگی را با نماینده ها لینک کند.

2-     شرکت بخشی از هزینه های تابلو سر در مغازه را با شرایط خاص بر عهده می گیرد.

3-     شرکت کیمیا صنعت بخشی از هزینه های شرکت در نمایشگاه های ساختمان یا تاسیسات مراکز استان را با شرایط خاص بر عهده می گیرد.

4-     مشخصات نماینده در سایت شرکت درج می گردد.

5-     شرکت در صورت صلاحدید از صفر تا سقف 1% فروش سالیانه را به نمایندگان به عنوان پاداش خوش حسابی و فروش عودت خواهد داد.

                                                                                                                                                                         klik


                                                                                                                                                                                    دانلود و پرینت شرایط اخذ نمایندگی