تولید انواع دریچه تنظیم هوا | دریچه زیر فنکوئل | دریچه زیر فن کوئل | دمپر بین کانال | تولید دریچه هوای رفت | تولید دریچه هوای برگشت

سایر مطلب ویژه

منقل های کبابی و سیخ کباب
2- لوله و اتصالات بخاری و آبگرم کن
3- پیمانه های نفتی(لیتر) و قیف